Holger Rasmussen - Bygningssagkyndig - Energikonsulent


Bygningskonstruktør Holger Rasmussen • Møllebakken 1 • 6400 Sønderborg
Fax: 7343 6101 • Mobil: 2147 3960 • Telefon: 7343 6102
Partner i BoligTjek Gruppen
• E-mail: hr@mira.dk